Misstag 21. Kopierar Alliansen 1 (Koalition)

Valförlusten 2006 berövade inte bara Socialdemokraterna regeringsmakten. Den tycks också ha tagit ifrån Socialdemokraterna all initiativförmågan. Exempel 1. Koalition.

Socialdemokraternas framgångsrecept inför valet 2010 framstod i mångt och mycket som att man helt enkelt försökte kopiera Moderaterna och Alliansen. Det gav ett vekt och initiativlöst intryck. Och det kändes ofta veligt och oengagerat.

I en serie inlägg tas exempel på detta upp.

Koalition

I valrörelsen 2006 gjorde borgarna upp redan innan valet och bildade Alliansen. Jaha, tänkte Socialdemokraterna och gjorde likadant och bildade De Rödgröna.

Varför? Borgarna hade ju gjort så.

Populära inlägg i den här bloggen

Misstag 3. Butler i tunnelbanan

Misstag 29. Thomas Bodström kunde vänta

Misstag 28. Sveriges nya högerparti