Misstag 22. Möjligheternas land


Vi sidan om "Vi kan inte vänta" var "Möjligheternas land" Socialdemokraternas paroll inför valet 2010. Men vad ville man ha sagt?

Den första kopplingen som dyker upp när jag första gången hör "Möjligheternas land" är USA.

Där har man i stor utsträckning kunnat bygga ett hårt samhälle med enorma klyftor på att tuta i sin befolkning en bild av att alla människor i princip har samma möjligheter att förverkliga sina drömmar om de bara arbetar tillräckligt hårt.

Det är förstås en lögn. Människors möjligheter bestäms i stor utsträckning av social miljö, föräldrars utbildning och annat jox även om det förstås finns undantag som bekräftar regeln.

Men jag utgår från att det inte är den amerikanska högerns dimridåer som Socialdemokraterna försöker införliva i sin politik.

Så vad är det Socialdemokraterna vill säga med "Möjligheternas land"?

Tolkningsalternativen är många. Bara fantasin sätter gränserna. Och det är därför det är en så ovanligt dum slogan att gå till val på.

"Möjligheternas land" säger ingenting om vad Socialdemokraterna vill uträtta vid makten. Det ger inte ens en fingervisning om vilka visioner de har.

Läs mer
Misstag 9. Möjligheternasland.se

Populära inlägg i den här bloggen

Misstag 3. Butler i tunnelbanan

Misstag 29. Thomas Bodström kunde vänta

Misstag 28. Sveriges nya högerparti